1 – 4 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto > Bratislava mesto 85.00
Viedeň mesto > Bratislava letisko 85.00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 65.00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 65.00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 85.00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 65.00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 85.00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 65.00