1 – 4 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto-Bratislava mesto 70,00
Viedeň mesto-Bratislava letisko 70,00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 55,00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 55,00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 70,00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 55,00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 70,00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 55,00