1 – 4 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto-Bratislava mesto 85,00
Viedeň mesto-Bratislava letisko 85,00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 65,00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 65,00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 85,00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 65,00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 85,00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 65,00