5 – 8 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto > Bratislava mesto 105.00
Viedeň mesto > Bratislava letisko 105.00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 85.00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 85.00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 105.00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 85.00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 105.00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 85.00