5 – 8 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto > Bratislava mesto 105,00
Viedeň mesto > Bratislava letisko 105,00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 85,00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 85,00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 105,00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 85,00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 105,00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 85,00