5 – 8 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto > Bratislava mesto 100,00
Viedeň mesto > Bratislava letisko 100,00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 80,00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 80,00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 100,00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 80,00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 100,00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 80,00