5 – 8 miestne vozidlo

Trasa Cena Rezervácia
Viedeň mesto > Bratislava mesto 95,00
Viedeň mesto > Bratislava letisko 95,00
Viedeň letisko > Bratislava mesto 70,00
Viedeň letisko > Bratislava letisko 70,00
Bratislava mesto > Viedeň mesto 95,00
Bratislava mesto > Viedeň letisko 70,00
Bratislava letisko > Viedeň mesto 95,00
Bratislava letisko > Viedeň letisko 70,00